Meme rekonstrüksiyonu: Yöntemler, Artıları ve Eksileri

Meme rekonstrüksiyonu nedir?

Bazı durumlarda meme kanseri nedeniyle memenin kesilmesi (mastektomi) söz konusudur. Bu işlemden sonra birçok kadın bir ya da her iki memenin yokluğunu gizlemek ister. Meme protezlerinin yanı sıra bunun da kalıcı bir çözümü var: Meme rekonstrüksiyonu.

Bu plastik rekonstrüktif operasyonda, memenin ve meme ucunun şekli implantlar veya otolog doku (örneğin otolog yağ) kullanılarak onarılır. Tek taraflı olarak kesilmiş bir meme yeniden yapılandırılırsa, kalan memenin sıklıkla bir düzeltme operasyonu geçirmesi gerekir; böylece nihai sonuç simetrik olur.

Otolog yağ ile meme rekonstrüksiyonu nasıl ilerler?

Mastektomi sonrasında memenin otolog doku ile yeniden yapılandırılması veya memelerin estetik olarak yeniden hizalanması mümkündür. Bunu yapmanın bir yolu, lipofilling veya otolog yağ transferi olarak da adlandırılan otolog yağ dokusu naklidir (EFT).

Otolog doku ile meme rekonstrüksiyonu: diğer yöntemler.

Lipofillingin yanı sıra diğer otolog dokuların kullanıldığı meme rekonstrüksiyon yöntemleri de bulunmaktadır. Kaslı meme rekonstrüksiyonunda TRAM flebi (transvers rektus abdominalis flebi) kullanılır. Bu işlemde düz karın kasının bir kısmı ile birlikte alt karın bölgesinden transvers (enine) bir deri-yağ dokusu flebi alınır. Göğüs bölgesine “pediküllü” veya “serbest” flep olarak nakledilir.

  • “Pediküllü” bir TRAM flepinde, besleyen damarlar kesilmez. Deri-yağ dokusu-kas flepinin memeye doğru dönmesine izin verecek kadar uzun olmaları gerekir.
  • “Serbest” bir kanatta damarlar kesilir. Bu nedenle meme bölgesine aşılandıktan sonra yeterli doku desteğini sağlamak için flep mikrocerrahi yöntemle yeni kan damarlarıyla dikilmelidir.

Otolog doku ile meme rekonstrüksiyonu: avantajları ve dezavantajları

Otolog doku ile meme rekonstrüksiyonu genellikle doğal görünür ve meme implantlarının yerleştirilmesinden daha kalıcıdır. Daha sonra düzeltmeler çok nadiren gerekli olur. Ayrıca bu tip meme rekonstrüksiyonunda radyasyon terapisinde herhangi bir sorun yaşanmaz.

Öte yandan otolog dokuyla meme rekonstrüksiyonu, implant yerleştirilmesine göre daha karmaşıktır ve daha fazla komplikasyonla ilişkilidir. Bazen takip ameliyatları gerekebilir. Ayrıca doku alınması vücudun etkilenen kısmında daha büyük yara izleri bırakır.

Kaslı doku flebinin çıkarılmasının (TRAM flebinde olduğu gibi) dezavantajı, çıkarıldığı bölgede hareket kısıtlılığı, kas zayıflığı ve ağrı olabilmesidir. Kassız bir doku flepini çıkarırken (DIEP flepinde olduğu gibi) durum böyle değildir.

Otolog yağ ile meme rekonstrüksiyonu durumunda vücudun yağları tekrar parçalaması söz konusu olabilir ve daha sonraki bir tarihte yeni bir prosedür gerekli olabilir.

İmplantlarla meme rekonstrüksiyonu

Otolog yağ ile yeniden yapılanmaya alternatif olarak bazı kadınların göğüsleri implantlarla büyütülmektedir. Bu amaçla doktorlar genellikle silikon jel dolgulu plastik yastıklar kullanırlar. Ayrıca salin solüsyonu ile doldurulmuş implantlar da vardır. Bu tür implantlar genellikle yalnızca geçici bir çözüm olarak kullanılır. İmplantlar, ameliyatın bir parçası olarak deri altına, pektoral kasın üstüne veya altına yerleştirilir.

İmplantlarla meme rekonstrüksiyonu: Avantajları ve dezavantajları

İmplantlarla meme rekonstrüksiyonu nispeten kısa, basit ve az risk taşıyan bir operasyondur. Otolog doku ile meme rekonstrüksiyonu ile karşılaştırıldığında genellikle daha az ağrıya neden olur ve ek büyük yara izleri (örneğin otolog dokunun çıkarılması nedeniyle karın veya sırtta) oluşmaz. Yara iyileşmesi oldukça hızlı bir şekilde tamamlanır.

Silikon implantlara tepki olarak vücut onları bağ dokusuyla çevreler. Belirli koşullar altında bu, sertleşmeye neden olur ve en kötü durumda implantı sıkıştırır ve memede ağrıya ve deformasyona neden olur. Böyle bir kapsüler fibrozis meydana gelirse, implant genellikle değiştirilir.

Radyasyon tedavisi bazen meme implantlarında sorunludur.

Meme kanseri sonrası meme rekonstrüksiyonu için prosedür nedir?

Prensip olarak, meme rekonstrüksiyonunun herhangi bir zamanda gerçekleştirilmesi mümkündür; ya meme amputasyonuyla birlikte hemen (birincil rekonstrüksiyon, tek aşamalı prosedür) ya da daha sonra ayrı bir prosedür olarak (ikincil rekonstrüksiyon, iki aşamalı prosedür). İlk rekonstrüksiyon (ampütasyondan hemen sonra) bazı kadınlar için psikolojik olarak daha az streslidir.

Ameliyatın kendisi genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyatın ne kadar süreceği ve hastanın ne kadar süre hastanede kalması gerektiği kişiden kişiye değiştiği gibi, uygulanan cerrahi işleme de bağlıdır. Bazen örneğin diğer memeyi cerrahi olarak düzeltmek veya meme ucunu yeniden yapılandırmak için takip ameliyatları gerekebilir.

Meme ucunun yeniden yapılandırılması

Meme ucunun yeniden inşası ya hastanın kendi cilt dokusuyla (örneğin diğer meme başından ya da karından) ya da özel bir klinikte ya da muayenehanede dövme yoluyla yapılır.