Beyin kalp pili: Sebepler, Yöntemler, Riskler

Beyin pili nedir?

Beyin pili, çeşitli nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan teknik bir cihazdır. Cerrah, kalp piline benzer şekilde beyin kalp pilini beyne yerleştirir ve burada, beynin belirli bölgelerine yüksek frekanslı elektriksel uyarılar iletir. Buna derin beyin uyarımı denir. İşlemin tam etki mekanizması henüz açıklığa kavuşturulmamış olsa da, elektriksel uyarıların beynin belirli bölgelerini inhibe ettiği ve dolayısıyla nörolojik hastalıkların semptomlarını hafiflettiği varsayılmaktadır.

Beyin pili tedavisi ne zaman yapılır?

Olası uygulama alanları çeşitli nörolojik hastalıklardır. Beyin kalp pili en sık Parkinson hastalığında kullanılır: Burada "derin beyin uyarımı" etkilenen kişilerde tipik titremeyi (tremor) ve aşırı hareketliliği (diskinezi) iyileştirir. Hastaların beyin kalp pilinden yararlanabileceği diğer hastalıklar şunlardır:

  • Esansiyel titreme (genellikle ellerde hareket bozukluğu)
  • genelleştirilmiş veya segmental distoni (iskelet kaslarının istemsiz kasılması)
  • Huntington koresi
  • fokal epilepsi
  • psikiyatrik obsesif kompulsif bozukluk

Beyin pili ile terapi sırasında ne yaparsınız?

Doktor beyin kalp pilini yerleştirmeden önce hastayı muayene eder. Hastanın karakteristik hastalık belirtilerini dikkatle belgeliyor ve bunların gün içinde nasıl geliştiğini belirliyor. Bunu manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılarak beyin muayenesi ve hafıza testi takip eder.

Bu ön incelemelere dayanarak doktor, olası yan etkilerin bireysel riskini beyin kalp pilinin sağladığı faydalarla karşılaştırabilir.

Beyin kalp pili: implantasyon

İlk olarak beyin cerrahı hastanın kafasını stereotaktik halka adı verilen bir halkayla sabitler. Bu lokal anestezi altında kafatası kemiğine yapıştırılır ve başın hareket etmesini engeller. Kafanın tekrarlanan MR görüntüsü, aranan beyin alanı hakkında gerekli bilgileri sağlar ve erişim yolunun hassas bir şekilde planlanmasını sağlar.

Beyin cerrahı, derideki küçük bir kesi yoluyla kemikli kafatasının engelsiz bir görüntüsünü elde eder. Şimdi kemiğe küçük bir delik açıyor ve buradan beyne birkaç mikro elektrot yerleştiriyor. Elektrotların yerleştirilmesi ağrısızdır çünkü beynin kendisinde ağrı sensörü yoktur.

Operasyonun geri kalanı genel anestezi altında gerçekleştirilir. Cerrah artık beyin kalp pilinin puls üretecini köprücük kemiğinin altına veya hastanın derisinin altındaki göğüs bölgesine yerleştirir ve bunu yine deri altından geçen bir kablo aracılığıyla beyindeki elektrotlara bağlar. Tüm prosedür yaklaşık beş ila altı saat sürer.

Beyin pili tedavisinin riskleri nelerdir?

Doktorun hastayı önceden detaylı olarak bilgilendirdiği derin beyin stimülasyonunun bazı riskleri vardır. Cerrahi müdahaleden kaynaklanabilecek komplikasyonlar ile seçilen beyin bölgesinin elektronik olarak uyarılmasının neden olduğu yan etkiler arasında ayrım yapılır.

Ameliyattan kaynaklanan riskler

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi, prosedür kan damarlarının yaralanmasına ve buna bağlı kanamaya neden olabilir. Kanamanın beyin dokusuna baskı yapması durumunda nadir durumlarda felç veya konuşma bozuklukları gibi nörolojik belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak bunlar genellikle geriler. Diğer olası komplikasyonlar şunlardır:

  • Elektrotların yanlış yerleştirilmesi veya kayması (bu durumda yeni bir prosedür gerekli olabilir).
  • Beyin veya menenjit enfeksiyonları (ensefalit, menenjit)
  • @ beyin kalp pilinin teknik arızaları

Elektrik stimülasyonundan kaynaklanan riskler

Beyin kalp pili takıldıktan sonra nelere dikkat etmeliyim?

Beyin kalp pilinin puls üreteci deri yoluyla programlanabiliyor ve ameliyattan yalnızca birkaç gün sonra devreye giriyor. Öncelikle prosedürden kurtulmanız gerekir. Darbelerin ayrı ayrı ayarlanmasının birkaç hafta sürebileceğini lütfen unutmayın. Bu nedenle tedavinin başlangıcında arzu ettiğiniz başarıyı hissetmiyorsanız sabırlı olun.

Ayrıca beyin kalp pilinin durumun nedenini tedavi etmediğini, yalnızca semptomlarını hafiflettiğini unutmayın. Bu, beyin kalp pilinin kapatılması veya çıkarılması durumunda belirtilerinizin geri döneceği anlamına gelir.

Beyin kalp pilindeki piller yaklaşık iki ila yedi yıl sonra tükenir ve değiştirilmeleri gerekir. Ancak bu takip işlemi genel anestezi gerektirmez; lokal anestezi yeterlidir.