Beyin Anevrizması: Tanımı, Tedavisi

Kısa bir bakış

 • Tedavi: Bazen tedavi yapılmaz, ancak anevrizmanın gözlemlenmesi, muhtemelen "kırpma" veya "sarmal" olmak üzere iki tedavi prosedürü vardır, tedavi prosedürünün seçimi bireysel vakaya bağlıdır
 • Semptomlar: Bazen hiçbir semptom görülmez, eğer anevrizma patlarsa (“patlamalar”) bazı kranyal sinirlere müdahale olabilir, yıkıcı baş ağrıları, mide bulantısı, kusma, boyun sertliği, bilinç kaybı
 • Hastalığın seyri ve prognozu: Bireysel vakaya bağlıdır, bazı durumlarda iyidir, yırtılma durumunda hayati tehlike söz konusudur, dolaylı hasarlar mümkündür
 • Nedenleri ve risk faktörleri: Bazen kalıtsal, ana risk faktörü yüksek tansiyon ve sigara gibi kan basıncını artıran tüm faktörler, nadiren de Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusunu etkileyen kalıtsal hastalıklardır.
 • Muayene ve teşhis: Gerektiğinde şüphelenilen semptomlar, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), manyetik rezonans anjiyografi (MRA), bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme işlemleri
 • Önleme: Yüksek tansiyon, sigara, aşırı alkol tüketimi gibi risk faktörlerinden kaçının; genellikle sağlıklı yaşam tarzı önerilir

Beyindeki anevrizma nedir?

Beyindeki anevrizma, kafadaki bir kan damarının patolojik genişlemesidir. Doktorlar ayrıca intrakraniyal veya serebral anevrizmadan da söz ederler.

Yetişkinlerin yaklaşık yüzde üçünde anevrizma olduğu tahmin edilmektedir. Damarın şişkinliği bazen doğuştandır, bazı durumlarda ise sadece yaşam sırasında gelişir. Bazı ailelerde anevrizmalar daha sık görülür.

Anevrizma nasıl tedavi edilebilir?

Beyindeki anevrizmayı tedavi etmek için kullanılabilecek iki ana prosedür vardır. Seçeneklerden biri, cerrahın kafatasını açtığı ameliyattır. Daha sonra anevrizmayı bir klip (sözde kırpma) kullanarak dışarıdan kapatır.

Diğer prosedürde doktor, bacaktaki bir arterden beyindeki etkilenen bölgeye bir kateter iter. Anevrizmayı, bobin (sarmal) adı verilen bir malzeme yerleştirerek onarır. Bu, anevrizmayı içeriden dolduran platin bir bobindir.

Ancak doktorlar her anevrizmayı her zaman bu prosedürle tedavi etmezler. Prosedürün anlamlı olup olmadığı ve hangi prosedürün kullanıldığı bireysel duruma bağlıdır. Cerrahlar ayrıca prosedürün faydalarının ilgili risklerden daha ağır basıp basmadığını dikkatle tartarlar.

Kafadaki anevrizmanın patlama riski çok düşükse ve başka bir soruna yol açmıyorsa doktorlar öncelikle şişkin damarın gözlemlenmesini önerir.

Beyindeki anevrizmanın belirtileri nelerdir?

Anevrizma belirtilerinden biri, kranial sinirler olarak adlandırılan sinirlerin bozulmasıdır. Bunlar periferik sinirlerin aksine doğrudan beyinden çıkan sinirlerdir. Göz hareketlerinden sorumlu olan kraniyal sinir (okülomotor sinir) daha sık etkilenir. Bunun sonucunda gözlerde hareket bozuklukları, göz kaslarında felç veya çift görme ortaya çıkar.

Beyindeki anevrizmanın damar duvarı yırtılırsa (yırtılma) ciddi belirtiler ortaya çıkar. En sık görülen semptom subaraknoid kanama veya kısaca SAB'dir. Kanama, beyin ile meninksler arasındaki boşlukta, daha doğrusu araknoid membranda meydana gelir.

Sert kafatası kapağı nedeniyle kan kaçmaz ve beyin üzerinde hızla artan bir baskı oluşturur. Beyin dokusu üzerindeki bu baskı daha sonra semptomlara neden olur.

Artan kafa içi basıncının belirtileri:

 • Ani başlayan şiddetli baş ağrısı
 • Bulantı
 • kusma
 • Boyun tutulması
 • uyuşukluk
 • Uyuşukluk
 • Bilinç kaybı veya koma

Kafadaki anevrizma: iyileşme şansı nedir?

Bir gün patlama ihtimali çok düşük olan anevrizmalar vardır. Beyindeki böyle bir anevrizma mutlaka yaşam beklentisini sınırlamaz. Doktorlar daha sonra vasküler anevrizmanın değişip değişmediğini görmek için düzenli aralıklarla gözlem yapar.

Beyindeki anevrizma ameliyatından sonra beklenen yaşam süresi sorusunun genel bir cevabı yoktur. Genişletilen damarın büyüklüğüne ve konumuna göre bazı durumlarda operasyon hayat kurtarıcı olabiliyor. Ancak operasyon riskler taşıyor. Bazı durumlarda ameliyat sonucu nörolojik hasar riski vardır.

Bu nedenle doktorlar, kafadaki anevrizmadan etkilenen kişilere en çok hangi stratejinin fayda sağlayacağını çok dikkatli bir şekilde tartarlar.

Beyindeki anevrizma – nedenleri

Beyindeki anevrizmanın nedeni çoğu zaman kesin olarak belirlenememektedir. Kalıtımın bir rol oynadığı açıktır, çünkü damar çıkıntılarının bir ailede daha sık görülmesi alışılmadık bir durum değildir. Beyin anevrizması için bir diğer önemli risk faktörü yüksek tansiyondur.

Her kalp atışında kan, damar duvarlarına içeriden yüksek bir basınç uygular. Bu bazen damar duvarında zayıf noktalar oluşturur ve bu noktalar zamanla çöker ve anevrizma gelişir.

Sigara içmek dolaylı olarak anevrizma riskini artırır: damar sertliğini teşvik eder ve kan basıncını artırır. Beyinde anevrizma riskinin artmasıyla ilişkili nadir nedenler, Marfan sendromu veya Ehlers-Danlos sendromu gibi bazı kalıtsal hastalıklardır.

MR, CT & Co.: Doktor kafadaki anevrizmayı nasıl tespit eder?

Doktorlar genellikle beyindeki bir anevrizmayı tesadüfen keşfederler, çünkü etkilenen kişiler genellikle şişkin damarı hissetmezler.

Anevrizma beyindeki kraniyal sinir gibi belirli yapılara baskı yapıyorsa, buna karşılık gelen nörolojik bozukluklar kafadaki soruna işaret eder.

Patlama anevrizması durumunda semptomlar sıklıkla akut nörolojik bozukluk şüphesine yol açar. Beyindeki anevrizma ve beyin anevrizmasının yırtılması durumunda beyin kanaması, manyetik rezonans görüntüleme (MRI), manyetik rezonans arteriyografi (MRA) veya bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılarak kolaylıkla görüntülenebilir.

Beyindeki anevrizma nasıl önlenebilir?

Beyindeki anevrizmanın prensip olarak önlenmesi mümkün değildir. Çünkü yatkınlığa veya doğuştan anevrizmaya karşı önleyici bir tedbir yoktur.

Yüksek tansiyonunuz varsa, düzenli olarak bir doktora tedavi ettirin ve kontrol ettirin. Mümkünse kan basıncınızı yükselten ve kan damarlarınızın sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir yaşam tarzından kaçının.

Kafadaki anevrizma için risk faktörlerinin önlenmesi örneğin şunları içerir:

 • Sigara içmemek
 • Az miktarda hayvansal yağ içeren, bitkisel yağlar yerine bol miktarda taze meyve ve sebze içeren sağlıklı bir diyet yemek
 • Düzenli olarak fiziksel olarak aktif olmak
 • Az alkol içmek