Kan Grupları: ABO Sistemi, Frekanslar, Önem

Kan grupları nelerdir?

Kırmızı kan hücrelerinin (eritrositler) yüzeyi proteinler ve lipit bileşikleri gibi çeşitli yapılardan oluşur. Bunlara kan grubu antijenleri denir. Her insanın belirli bir tür antijeni ve dolayısıyla belirli bir kan grubu vardır. En önemli kan grubu sistemleri AB0 ve Rhesus sistemleridir. Ayrıca özel durumlarda önem taşıyabilecek başka kan grubu sistemleri de vardır; örneğin:

 • Kell (sık kan nakli gerektiren hastalarda önemlidir)
 • Duffy
 • MNS'ler
 • Kidd
 • demir kama

Kan Grubu Antikorları

AB0 sisteminde kaç kan grubu var?

AB0 sistemi ilk olarak 1901'de tanımlandı. Dört kan grubunu ayırt eder: A, B, AB ve 0. Bir kişinin hangi kan grubuna sahip olduğu, iki yatkınlık özelliğinin (genotip) bileşimine bağlıdır.

Kan grubu

Genotip

Kan grubu: Antikor

Kan grubu A

AA veya A0

Anti-B

Kan grubu B

BB veya B0

Anti-A

Kan grubu AB

AB

Hayır

Kan grubu 0

00

Anti-A ve Anti-B

Rhesus sisteminde kaç kan grubu vardır?

Rhesus kan grubu sisteminde beş antijen vardır: D, C, c, E ve e. Ana karakteristik Rhesus faktörü D'dir (Rh faktörü). Bir kişi bu faktörü eritrositlerinde taşıyorsa Rh pozitiftir. Faktör yoksa Rh negatiftir.

Daha fazla bilgi: Rh faktörü

En nadir kan grubu nedir, en yaygın kan grubu nedir?

AB kan grubu özellikle nadirdir. Almanya'da nüfusun yalnızca yüzde beşinde bulunur. Genel olarak Almanya'daki kan grubu sıklığı şu şekildedir:

AB0 ve Rh kan grupları (Almanya)

Kan grubu A pozitif

37%

Kan grubu A negatif

6%

Kan grubu B pozitif

9%

Kan grubu B negatif

2%

Kan grubu 0 pozitif

35%

Kan grubu 0 negatif

6%

Kan grubu AB pozitif

4%

Kan grubu AB negatif

1%

Kan grubu ne zaman belirlenir?

Kan grubu aşağıdaki durumlarda belirlenir:

 • Hamilelik sırasında ve yenidoğanlarda koruyucu bakım
 • Acil durum kartının hazırlanması
 • Örneğin bir ameliyattan önce veya şiddetli anemi durumunda kan transfüzyonunun hazırlanması
 • Organ naklinin hazırlanması
 • Adli-kriminalistik sorular

Kan grubu: transfüzyon tıbbında önemi

Bir hastaya yanlışlıkla A0 uyumlu olmayan bir transfüzyon yapılırsa, bunun ciddi sonuçları olabilir (yukarıda anlatıldığı gibi): Sağlanan eritrositlerin tahribatı (intravasküler hemoliz) meydana gelir ve bu, en kötü durumda organ yetmezliğine ve ölüme yol açar. Hoşgörüsüzlüğün diğer olası komplikasyonları şunlardır:

 • halsizlik ve mide bulantısı
 • @ Terlemek
 • Sonraki böbrek yetmezliği ile dolaşım bozukluğu
 • Solunum zorluğu

Organ nakli söz konusu olduğunda doktorun, organ bağışçısı ile organ alıcısının kan gruplarının eşleşmesine de büyük özen göstermesi gerekir. Aksi halde donör organın yeni vücutta reddedilme riski vardır. Ancak istisnai durumlarda özel ön tedavi AB0 ile uyumsuz organ naklini mümkün kılabilir.

Hangi kan grupları uyumludur?

Yanlış kan transfüzyonunun ciddi sonuçları nedeniyle, transfüzyon tıbbında vericinin ve alıcının kan gruplarının dikkatli bir şekilde belirlenmesi çok önemlidir. Kırmızı kan hücresi (RBC) konsantreleri için aşağıdaki "çiftlerin" eşleştiği kabul edilir:

Hasta kan grubu

A

B

AB

0

EC Kan Grubu

A veya 0

B veya 0

AB, A, B veya 0

0

AB kan grubuna sahip hastaların diğer kan gruplarına karşı antikorları yoktur ve mümkün olan tüm kırmızı hücre konsantrelerini alabilirler. Bu nedenle bu kan grubuna evrensel alıcı adı verilir.

Başucu testi nedir?

Doktor, hasta başı testiyle kan nakli öncesinde hastanın kan grubu özelliklerini bir kez daha kontrol ederek herhangi bir karışıklığı kesin olarak ortadan kaldırır. Bunun için hastadan birkaç damla kan alınır. Bu daha sonra antiserumun uygulandığı özel bir test alanına yerleştirilir. Antijenler kendilerine karşı yönlendirilen antikorlarla temasa geçtiğinde kan bir araya toplanır. Ancak kan gruplarının uyumlu olması halinde kan nakli yapılabilir.

Anne ve çocukta kan grubu uyuşmazlığı