Kan basıncı değerleri: Hangi değerler normaldir?

Kan basıncı ölçümü: değerler ve ne anlama geldikleri

Kan basıncı değiştiğinde sistolik (üst) ve diyastolik (alt) değerler genellikle birlikte artar veya azalır. Ancak bazı durumlarda iki değerden yalnızca biri normdan sapmaktadır. Örneğin diyastolik kan basıncının yükselmesi, tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidizm) sonucu olabilir. Daha düşük bir değer, kalp kapakçığı hasarından (aort kapak yetmezliği) kaynaklanabilir.

Kan basıncını zaman içinde değerlendirebilmek için hastaların evde düzenli olarak ölçüm yapmaları ve değerleri bir tansiyon tablosuna girmeleri mantıklıdır. Doktor daha sonra sonuçları yorumlar ve devam eden tedaviyi buna göre ayarlar.

Doktor muayenesinde ölçülen kan basıncı değerleri genellikle evde ölçülenlerden biraz daha yüksektir, bu da hastaların doktora giderken belli bir tedirginlik yaşamasıyla (“beyaz önlük etkisi”) açıklanabilir.

Kan basıncı: normal değerler ve yüksek tansiyon sınıflandırması

Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki kan basıncı değerleri için aşağıdaki sınıflandırma geçerlidir:

  • optimal kan basıncı: <120/<80 mmHg
  • normal kan basıncı: 120-129/80-84 mmHg
  • yüksek normal kan basıncı: 130-139/85-89 mmHg
  • hafif yüksek tansiyon: 140-159/90-99 mmHg
  • orta derecede yüksek tansiyon: 160-179/100-109 mmHg
  • şiddetli yüksek tansiyon: >180/>110 mmHg

Yüksek tansiyon (140/90 mmHg'den itibaren değerler) kalıtsal olabilir (ailesel hipertansiyon) veya başka bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi Yüksek tansiyon makalesinde okuyabilirsiniz.

Çocuklarda kan basıncı seviyeleri

Çocuklarda kan basıncı seviyeleri normalde yetişkinlerinkinden daha düşüktür. Genellikle çocuklara ve ergenlere yönelik koruyucu bakımın bir parçası olarak ölçülürler.

Bazı ebeveynler de evde kendi tansiyonlarını ölçmek isterler. Değerlerin büyük ölçüde çocuğun büyüklüğüne ve yaşına bağlı olduğu unutulmamalıdır. Buna göre, farklı referans aralıkları geçerlidir ve bu durum, sıradan kişilerin ölçülen değerleri değerlendirmesini zorlaştırır. Bununla birlikte, örneğin Çocuk Doktorları Meslek Birliği (D), bu özellikleri dikkate alarak çocukların kan basıncı değerlerine ilişkin çevrimiçi bilgiler (tablo ve hesap makinesi) sunmaktadır (www.kinderaerzte-im-netz.de adresinde).