Kan Zehirlenmesi (Sepsis): Nedenleri ve Tedavisi

Kısa bir bakış

 • Nedenleri ve risk faktörleri: Bağışıklık tepkisine neden olan bakteriler ve daha az yaygın olarak virüsler veya mantarlar gibi patojenlerle enfeksiyon.
 • Teşhis: Solunum hızı, serum laktat seviyeleri, oksijen doygunluğu, iltihaplanma seviyeleri gibi çeşitli hayati belirtilerin örneğin kan testleriyle kontrol edilmesinin yanı sıra beyin ve bilinç fonksiyonunun sınıflandırılması
 • Hastalığın seyri ve prognoz: Tedavi edilmezse sepsis her zaman şiddetlidir ve sıklıkla ölüme yol açar; Tedaviyle birlikte seyir genellikle olumludur.
 • Önleme: Özel ortamda genel hijyen önlemleri, hastane enfeksiyonlarını önlemek için kapsamlı hastane ve klinik hijyeni, dikkatli yara tedavisi, bulaşıcı hastalıkların doktor tarafından erken aşamada teşhis edilmesi, aşılardan yararlanılması.

Kan zehirlenmesi veya sepsis nedir?

Dolayısıyla kan zehirlenmesi, çoğu zaman varsayıldığı gibi, kanda patojenlerin bulunmasından değil, vücudun bu patojenlere karşı reaksiyonundan kaynaklanır.

Bağışıklık sistemi patojenlere karşı kendini savunmaya çalışır ancak bu mücadele sadece istilacılara değil aynı zamanda vücuda da zarar verir. Sepsis potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur ve mümkün olduğu kadar hızlı ve tutarlı bir şekilde tedavi edilmesini gerektirir.

Vücudun sağlıklı bağışıklık sistemi bu kadar küçük miktarlardaki patojenlerle zahmetsizce başa çıkar. Ancak bu durum ortadan kalktığında ve bu kavga sonucunda kişi hastalandığında doktorlar kan zehirlenmesinden söz ederler.

Vücudun kendi inflamatuar reaksiyonu nedeniyle kan basıncı artık yeterli düzeyde stabil değilse doktorlar buna "septik şok" adını verir. Kan zehirlenmesinin bu son aşaması, hayati organlara giden kan akışını tehlikeye atar ve sıklıkla çoklu organ yetmezliğine ve hatta ölüme yol açar.

SIRS (Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu)

Ancak bu kriterler yeterince spesifik değildir ve benzer semptomları olan diğer durumları da içermektedir. Bu, SIRS kriterleri karşılandığında her zaman sepsis olmadığı anlamına gelir. Ayrıca sepsiste önemli bir kriter olan durumun potansiyel mortalitesi hakkında çok az bilgi verirler.

Tetikleyiciler ve vücudun sistemik bir inflamatuar tepkisi olduğunda ne olacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için SIRS makalesini okuyun.

Septik şok

Septik Şok makalesinden son dönem sepsisin riskleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yenidoğan sepsisi

Kan zehirlenmesinin özel bir durumu yenidoğan sepsisidir. Bebeklerde yaşamın ilk ayında kan zehirlenmesini anlatır. Doğumdan sonra sepsisin ne kadar hızlı ortaya çıktığına bağlı olarak burada iki tip ayırt edilir.

Yenidoğan sepsisinin sepsis kriterlerini tanımak erişkin hastalara göre daha zordur. Fulminan seyri nedeniyle yenidoğan sepsisinden korkulmaktadır. Bebeklerde sepsis, yaşamı tehdit eden hastalıklara çok daha hızlı yol açar.

Kan zehirlenmesinin belirtileri

Kan zehirlenmesi – belirtiler makalesinde sepsisin tipik belirtileri hakkında önemli olan her şeyi okuyabilirsiniz.

Kan zehirlenmesinin nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?

Sepsisin başlangıcında genellikle lokalize bir enfeksiyon vardır ve bunun nedenleri genellikle bakteriler, bazen de virüsler, mantarlar (Candida sepsis) veya protozoa (tek hücreli organizmalar) olarak adlandırılır. Bağışıklık sistemi istilacılara karşı iltihaplanma şeklinde savunma reaksiyonları başlatır: Etkilenen dokuya kan akışı artar ve kan damarlarının geçirgenliği artar.

Ancak bağışıklık sisteminin yoğun savunması bazen enfeksiyonu başlangıç ​​noktasında sınırlamak ve ortadan kaldırmak için yeterli olmayabilir. Böylece patojenler üstünlük kazanır: Patojenler ve onların toksinleri kan dolaşımına girer. Sepsis tanımına göre doktorlar bu durumda henüz kan zehirlenmesinden değil, bakteriyemiden (kandaki bakteri) bahsediyor.

Vücuttaki damarlar genişleyerek kan basıncının düşmesine neden olur. Aynı zamanda, kandaki iltihaplanma belirtileri dramatik bir şekilde artarken, kalp ve akciğerler, kanın geri akışının eksikliğini ve oksijenle zenginleşmesini daha fazla çalışarak telafi etmeye çalışır. Bunun sonucunda nefes alma ve kalp atışları artar.

Kan akışının değişmesi ve patojenlerin ve bağışıklık sisteminin damar ve dokulara verdiği hasar nedeniyle kan daha hızlı pıhtılaşır.

Prensip olarak sepsisin nedenleri zatürre veya idrar yolu enfeksiyonları gibi tüm lokalize enfeksiyonları içerir. Hastane enfeksiyonları (nosokomiyal enfeksiyonlar) sıklıkla sepsisin tetikleyicisidir. Aşağıdaki durumlarda sepsis riski özellikle yüksektir:

 • Çok gençlerin (yeni doğanların) yanı sıra çok yaşlı insanlar ve hamile kadınlar da.
 • Büyük yanıklar gibi yaralar veya yaralanmalar
 • Kan damarlarına kateter takılması, mesane kateteri, yara drenajı gibi bazı tedavi ve tetkikler
 • Bağımlılık bozuklukları, örneğin alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı
 • Sepsise genetik yatkınlık

Soruşturmalar ve teşhis

Bu nedenle ek kriterler kullanılır: Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi (SOFA, Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi) olarak adlandırılan, yoğun bakım tıbbından iyi bilinen çok karmaşık bir tarama aracıdır.

Biraz basitleştirilmiş bir modele "hızlı SOFA" (qSOFA) adı verilir ve üç önemli klinik parametre içerir:

 • Solunum hızı/solunum hızı ≥ 20 nefes/dak.
 • Glasgow Koma Ölçeği (GCS) < 15 (bilinç ve beyin fonksiyonu bozukluklarını değerlendirmek için kullanılır).

Bu maddelerden iki veya daha fazlası etkilenen bireylere uygulandığında kan zehirlenmesinden şüphelenilir.

Doktorlar aşağıdaki gibi diğer klinik belirtileri SIRS kriterlerine göre inceler:

 • Enfeksiyonun varlığı, örneğin hasta örneğinde (kan örneği, idrar örneği, yara sürüntüsü) patojenlerin mikrobiyolojik kanıtı veya röntgende pnömoni varlığı
 • Kalp atış hızının dakikada 90 atım veya üzerinde olması (taşikardi).
 • CBC'de belirli değişiklikler: lökosit (beyaz kan hücresi) sayısı ya yüksek (≥12,000/μL) ya da azalmış (≤4,000/μL) ya da ≥ yüzde on olgunlaşmamış nötrofil (beyaz kan hücrelerinin alt kümesi)
 • CRP (C-reaktif protein) veya pro-kalsitonin inflamatuar parametrelerinde artış.
 • Pıhtılaşma bozuklukları, kandaki trombositlerin (trombositler) sayısının azalması.
 • Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile sepsisin cerrahi veya gizli nedenleri

Organlar sınırlı düzeyde çalışıyorsa, doktorlar enfeksiyondan ağır sepsis olarak söz ederler. Sepsisin nedenleri henüz belirlenmemiş olsa bile bu doğrudur. Kan basıncında da kritik bir düşüş varsa buna septik şok denir.

Sepsisin başarılı tedavisinin ön koşulu, altta yatan hastalığın, yani kan zehirlenmesine yol açan enfeksiyonun tedavisidir. Bu ya cerrahi olarak ya da ilaçla yapılır.

Sepsisin tedavisi her zaman iltihaplı bir apandis, enfekte bir eklem protezi veya hatta koldaki bir damar yolu veya idrar sondası gibi görünüşte önemsiz şeyler gibi enfeksiyon kaynağının araştırılmasıyla başlar.

Vücuttaki yabancı maddeler de bazen enfeksiyon kaynağının merkezi olabilir; örneğin kemik cerrahisinde kullanılan vidalar ve plakalar veya örneğin doğum kontrolü için kullanılan "sarmal" (RİA).

Sebep kontrolü adı verilen yöntemde hekim, sepsisin bu başlangıç ​​noktasını mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırır. Ancak bazı sepsis hastalarında enfeksiyonun başlangıç ​​noktası belirlenememektedir.

Enfeksiyon fungal (Candida sepsis), viral veya paraziter ise buna göre tedavi edilir. Bu nedenle bağışıklık sistemi zayıf kişiler genellikle geniş spektrumlu bir antibiyotiğin yanı sıra olası mantar patojenlerine karşı bir antimikotik de alırlar.

Şiddetli seyir tedavisi

Mümkün olan en iyi tedavi için patojenin tanımlanması gerekir. Patojene bağlı olarak bir antibiyotik veya antifungal ajanla hedefe yönelik tedavi uygulanır.

Yoğun bakım ünitesinde sepsis tedavisine ilişkin ek önlemler şunlardır:

 • Kan basıncını ve kardiyovasküler sistemi stabilize etmek ve doku perfüzyonunu sürdürmek için infüzyon yoluyla hidrasyon (tuzlu su veya kristaloid solüsyonu).
 • Gerekirse kan hücreleri ve plazmanın transfüzyonla değiştirilmesi
 • Etkilenen organların işlevinin desteklenmesi, örneğin (yaklaşan) akciğer yetmezliği veya diyaliz durumunda suni solunum yoluyla böbreğin kanı filtreleme görevini hafifletmesi
 • Ağrı kesici ve yatıştırıcıların yönetimi
 • Sepsisli bazı hastalarda kan şekeri yükseldiği için gerekirse kan şekerini düşürücü insülin tedavisi
 • Şiddetli bir sepsis atağı sırasında vücudun herhangi bir yerinde oluşabilen kan pıhtılarını (trombozları) önlemek için antikoagülan ilaçların uygulanması

Yapay antikorlarla (immünoglobülinler) daha yeni tedaviler halen ciddi düzeyde tartışılmaktadır. Şu ana kadar hangi antikorun hangi sepsis türünde en etkili olduğu konusunda bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bu nedenle sepsiste bu tedavi henüz standart olarak önerilmemektedir.

Hastalığın seyri ve prognoz

Tedavi edilmediği takdirde, kan zehirlenmesine neden olan patojenlere karşı mücadele, damarlarda ve organlarda hasar oluşana (ağır sepsis) kadar giderek daha da yayılır.

Sepsisin ne kadar hızlı ilerleyeceği, etken patojene, hastanın yaşına ve bağışıklık sisteminin performansına bağlıdır.

Organ hasarı çoğu zaman ömür boyu hasara neden olur; örneğin, ömür boyu diyaliz (kan yıkama) gerektiren böbrek fonksiyonlarının bozulması veya bozulması.

Bazı hastalarda sepsis başarıyla tedavi edilememekte ve ölümle sonuçlanabilmektedir.

Kabaca söylemek gerekirse, yeterli tedavi olmadığında sepsisten ölüm riski saatte yaklaşık yüzde bir oranında artmaktadır. Tedavisiz geçen bir günün ardından risk zaten yüzde 24'tür.

Almanya'da septik şoktan etkilenenlerin yüzde 26.5'i 30 gün sonra kan zehirlenmesine bağlı dolaşım yetmezliğinden ölüyor.

İkincil hasar riski

Hastaneden taburcu olduktan sonra birçok hasta sepsisin sinir hasarı (polinöropatiler), kas zayıflığı veya travma sonrası stres ve depresyon (mikroskobik sinir hasarı) gibi geç etkilerini bildirmektedir.

Bu özellikle hastaneye yatırılan veya bakımevlerinde kalan kişiler, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar ve yeni ameliyat olmuş hastalar için geçerlidir. Bu hasta gruplarının ateş, üşüme, nefes darlığı ve/veya baş dönmesi gibi durumlarda derhal doktorlarına bilgi vermeleri gerekmektedir.

Özellikle hastanelerde ihtiyati tedbirler (önleme) önemli bir konudur. Hijyen önlemleri, iyi yara bakımı ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların tutarlı şekilde korunması birçok durumda kan zehirlenmesini önleyebilir.

Sepsisi önlemek için mevcut seçenekler sepsisin spesifik nedenine bağlıdır.

Hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi

Çoğunlukla sepsisin nedeni hastanede kalış sırasında ortaya çıkan bir enfeksiyondur (nosokomiyal enfeksiyon).

Evde önleme

Ev ortamında kan zehirlenmesini önlemek zor olabilir. Bununla birlikte sepsis riskini azaltmak için alınabilecek önlemler vardır:

 • Elleri ve yiyecekleri yıkamak gibi genel hijyen önlemlerine uyun.
 • Açık yaraları daima temiz suyla iyice temizleyin ve bir bandaj veya yara bandı kullanarak tekrar kirlenmesini önleyin.
 • Açık yaralara neden olacağından böcek ısırıklarını kaşımayın.
 • Aşıları Robert Koch Enstitüsü'nün (STIKO) Daimi Aşılama Komisyonu'nun tavsiyelerine göre yapın.