Mesane ve böbrek taşları: nedenleri, belirtileri, tedavisi

Kısa bir bakış

 • Tedavi: İlk yardım önlemleri (soğutma, yükseltme), ağrı kesiciler, dinlenme, fizyoterapi, muhtemelen ameliyat
 • Belirtileri: Diz eklemini hareket ettirirken ve baskı uygulandığında ağrı, eklemde sıvı birikmesi, ağır vakalarda bacağın esnetilmesinin mümkün olmaması
 • Nedenleri ve risk faktörleri: genellikle dizde bir dönme hareketi sırasında düşmeler, kuvvet, aşınma ve yıpranma, aşırı yüklenme
 • İlerleme ve prognoz: İlerleme büyük ölçüde menisküs yırtığının türüne ve konumuna bağlıdır, ancak genellikle bacağın korunması ve tıbbi yardım alınması önemlidir.
 • Önleme: Yaşa bağlı aşınma ve yıpranma ancak sınırlı ölçüde önlenebilir. Etkilenenlerin eklemleri zorlayan aktivitelerden ve sporlardan kaçınmaları gerekir.

Menisküs yırtığı nedir?

Diz ekleminde medial ve lateral menisküs ayrımı yapılır. İç menisküs (medial menisküs) hilal şeklindedir ve medial kollateral ligamana sıkı bir şekilde bağlı olduğundan nispeten hareketsizdir. Bu nedenle kendisine etki eden kuvvetlerden kaçamaz ve bu nedenle daha kolay yırtılır.

Tipik olarak menisküs yaralanması öncelikle dizin burkulmasıyla meydana gelen düşme yaralanması durumunda meydana gelir. Bu tür travmatik menisküs hasarı sıklıkla kayak veya futbol gibi sporlar sırasında meydana gelir. Bununla birlikte menisküs yırtığı, yaşa bağlı aşınma ve yıpranma veya diz ekleminin kronik olarak aşırı yüklenmesi sonucu da meydana gelir; örneğin kiremitçilik gibi ağırlıklı olarak çömelerek yapılan faaliyetlere sahip bazı meslek gruplarında.

Her menisküs yaralanması dizde akut rahatsızlık veya ağrıya neden olmaz. Yırtıkların boyutuna ve kapsamına bağlı olarak, etkilenenleri değişen derecelerde etkileyen farklı belirtiler ortaya çıkar. Menisküs yırtığının tedavisi şuna bağlıdır: Kısıtlamanın olmadığı veya çok az olduğu durumlarda menisküs yırtığı konservatif (ameliyatsız) olarak tedavi edilebilir. Ağır vakalarda cerrahi tedavi veya yapay menisküs gerekli olabilir.

Menisküs farklı şekillerde yırtılır. Doktorların farklı menisküs hasarı türlerini birbirinden ayırmasının nedeni budur:

 • Boyuna yırtık: Yırtık menisküs kıkırdağının liflerine paraleldir.
 • Sepet sapı yırtığı: Menisküsün kelimenin tam anlamıyla ikiye bölündüğü uzunlamasına yırtılmanın özel şekli. Bu menisküs yırtığı, menisküsün ön kısmından (ön boynuz) arka kısmına (arka boynuz) kadar uzanır ve sıklıkla çok ağrılıdır.
 • Flep yırtığı (dil yırtığı): Yırtık menisküsün iç bölgesinde başlar ve oradan dış bölgeye kadar uzanır. Genellikle önceki dejeneratif hasar nedeniyle.
 • Yatay menisküs yırtığı: Yırtık, tabiri caizse menisküsün merkezinde yer alır ve onu balık ağzı gibi üst ve alt “dudağa” ayırır.
 • Kompleks yırtık: Farklı tipteki menisküs yırtıklarının birden fazla ana yırtık yönü ile kombinasyonu.

Menisküs yırtığı nasıl tedavi edilir/ameliyat edilir?

Tedavide belirleyici olan sadece yırtığın şekli değil aynı zamanda yırtığın menisküs iç bölgesinde mi yoksa dış bölgesinde mi olduğudur. Deriye doğru olan dış bölge iyi kanla beslenirken, dizin ortasına doğru olan iç bölge çok az kanla beslenir. Dış bölgede menisküs hasarı varsa dikiş atılması çoğu zaman mümkündür. Kan akışının iyi olması nedeniyle yırtığın tekrar iyileşme ihtimali yüksektir.

İlk yardım: menisküs yırtığı durumunda ne yapılmalı

Spor veya gezi sırasında menisküs yırtığı meydana gelirse, etkilenen diz, örneğin buz paketleri veya soğuk su kompresleri ile derhal soğutulmalıdır. Buz doğrudan cilde uygulanmamalı, yumuşak bir beze sarılmalıdır. Bacağınızı kaldırmanız ve mümkün olduğunca az hareket ettirmeniz önerilir. Bu önlemler dizdeki şişliği azaltacaktır.

Menisküs yırtıklarında konservatif tedavi

Her menisküs yaralanmasında ameliyat gerekli değildir. Menisküsün iyi kanla beslenen dış bölgesindeki küçük yırtıklar çoğu zaman ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilir. Dizde zaten kemik dejenerasyonu veya ciddi eklem aşınması (osteoartrit) olduğuna dair kanıt varsa konservatif (cerrahi olmayan) tedavi de bir seçenektir. Konservatif tedavi şunlardan oluşur:

 • Ağrı kesici ilaç
 • Soğutma
 • Dinlenme
 • Kas geliştirme ile fizyoterapötik egzersizler

Terapinin başarılı olup olmadığı, hasarın derecesine, dizde daha önce meydana gelen hasara ve günlük yaşamdaki bireysel yük gereksinimlerine bağlıdır. Belirsiz durumlarda, doktor başlangıçta konservatif tedaviyi deneyebilir ve başarısız olursa cerrahi tedavi yöntemine geçebilir.

Menisküs yırtığı nasıl ameliyat edilir?

Özellikle menisküsün bazı kısımları yırtıktan ayrılıp eklem aralığına yerleşmişse genellikle menisküs ameliyatından kaçış yoktur. Böyle bir ameliyatın amacı mümkün olduğu kadar fazla menisküs dokusunu korumak ve mümkün olduğu kadar hareketliliği sağlamaktır.

Menisküs yırtıklarında açık ameliyat ve artroskopi

Artroskopinin avantajı, menisküs ameliyatı sonrasında derideki küçük yaralanmaların daha çabuk iyileşmesi ve büyük bir yara izinin kalmamasıdır. Açık yöntem, örneğin sadece menisküs yırtığının değil aynı zamanda diz eklemindeki bağların veya eklem kapsülünün de hasar görmesi durumunda bir seçenektir.

Menisküs yırtıklarında cerrahi teknikler

 • Menisküs değişimi (yapay menisküs yerleştirilmesi): Menisküs değişiminde doktor, hasarlı menisküsü tamamen çıkarır ve yerine yapay bir değiştirme modeli yerleştirir. Bu prosedürün kalitesini kesin olarak değerlendirmek için henüz yeterli çalışma verisi bulunmadığından menisküs replasmanı, menisküs yırtığı tedavisinde henüz standart bir prosedür değildir.

Menisküs yırtığı belirtileri nelerdir?

Hangi menisküsün yaralandığına bağlı olarak ağrı, dizin daha çok yan tarafında (lateral) veya iç kısmında (medial) lokalize olabilir.

Dış (lateral) menisküs hasar gördüğünde menisküs yırtığı belirtileri:

 • Diz içe doğru döndürüldüğünde ağrı (iç rotasyon)
 • Diz eklemi boşluğunda basınç ağrısı (parmaklarla hissedilebilir)
 • Çömelirken ağrı
 • Bacağını gererken muhtemelen ağrı

İç (medial) menisküse zarar veren menisküs yırtığı belirtileri:

 • Diz dışa doğru döndürüldüğünde ağrı (dış rotasyon)
 • Medial diz eklemi boşluğundaki basınç ağrısı (parmaklarla hissedilebilir)
 • Çömelme pozisyonundan doğrulurken ağrı
 • Diz büküldüğünde ağrı

Menisküs yırtığı ile efüzyon

Ciddi menisküs yırtığı belirtileri

Kronik ilerlemeli menisküs yırtığı belirtileri

Ağrı genellikle bazen daha güçlü, bazen daha az belirgindir. Etkilenenlerin bunları menisküs yırtığı belirtileri olarak tanımaması ve bu nedenle sakinleşmemesi veya doktora başvurmaması riski vardır. Menisküs yırtığı ne kadar uzun süre tedavi edilmezse hasar o kadar yayılır.

Bu tür şikayetleri sürekli olarak fark eden kişilerin mutlaka bir doktora başvurması gerekmektedir. Zamanında tedavi ile menisküsü korumak çoğu zaman mümkündür. İlerlemiş menisküs hasarı durumunda çoğu zaman durum böyle değildir ve menisküsün alınması gerekir.

Nedenleri ve risk faktörleri

Dejenerasyon

Doktorlar menisküs dejenerasyonunu, menisküsü oluşturan fibröz kıkırdağın artan yapısal zayıflığı olarak tanımlar. Aşınma ve yıpranma nedeniyle kıkırdak dokusu kuvvet etkilerine karşı daha az dirençlidir ve dolayısıyla menisküs yırtılmasına daha duyarlıdır. Belli bir yaştan itibaren bu tür kıkırdak aşınması oldukça normaldir.

Hasar

Menisküsler güçlü bir dikey yükü (örneğin alçak bir yükseklikten atlarken) iyi bir şekilde absorbe edebilir. Ancak kuvvet, fibrokartilaj dokuya yandan açılı olarak etki ederse aşırı uzar ve yırtılabilir.

Ayrıca bazı durumlarda dizin tamamına uygulanan doğrudan şiddet de menisküs yırtığı oluşmasına neden olur. Doktorlar daha sonra birincil travmatik menisküs yırtığından bahseder. Örneğin çok yüksekten düşmeniz durumunda diz, komşu kemikler ve menisküslerin birlikte hasar görmesi mümkündür.

Muayeneler ve teşhis

Menisküs yırtığından şüphelenildiğinde iletişime geçilecek doğru kişiler aile doktorunuz veya ortopedi uzmanınızdır. Her menisküs yırtığı mutlaka etkilenen kişiyi ciddi şekilde etkileyen semptomlara neden olmaz. Küçük gözyaşları sıklıkla fark edilmez ve kendiliğinden yeniden büyür.

 • Ağrının olup olmadığı, tam olarak nerede ve hangi hareketlerle ortaya çıktığı,
 • ağrının ne kadar süredir mevcut olduğu
 • örneğin spor sırasında dizin alışılmadık derecede yüksek strese maruz kaldığı bir olayın olup olmadığı,
 • Dizin mesleki nedenlerden dolayı ağır bir zorlanmaya maruz kalıp kalmadığı ve
 • diz ameliyatının daha önce yapılıp yapılmadığı.

Fiziksel Muayene

Steinmann, Apley-Grinding, Böhler, McMurray ve Payr testlerinde doktor alt bacağı ve uyluğu hareket ettirir. Bunu yaparken iç veya dış menisküse baskı uygular. Ağrılı pozisyon, hasarın yeri hakkında sonuçlara varılmasına izin verir. İç menisküs, dış menisküse göre hasardan önemli ölçüde daha sık etkilenir. Menisküs ağrısı ortaya çıkarsa doktor daha ileri tetkiklerle şüpheli “menisküs yırtığı” teşhisini doğrulayacaktır.

İleri tetkikler: MRI ve artroskopi

Menisküs yırtığı: MR

Menisküs yırtığı şüphesinde en önemli tetkik manyetik rezonans görüntülemedir (MRG). Dizin yumuşak dokusunu (bağlar, menisküsler, kaslar vb.) yüksek çözünürlükte kesitsel bir görüntüde gösterir. Sağlıklı bir menisküs MR'da sürekli siyah bir yapı olarak görünür. Kıkırdak aşınması durumunda görüntüde daha açık renkli lekeler, yırtılma durumunda ise net, açık renkli bir şerit görülebilir.

 • Derece 1 (yüzeyle temas etmeden menisküs iç kısmında noktasal MRI sinyali): menisküs iç kısmında dejeneratif hasar
 • Derece 2 (yüzeye temas etmeden menisküs iç kısmında doğrusal MRI sinyali): menisküs iç kısmında dejeneratif hasar veya yırtık
 • Derece 3 (menisküs yüzeyine temas eden sinyal): menisküsün tamamen yırtılması

Menisküs yırtığı: Artroskopi

Artroskopinin MR'a göre avantajı, gerektiğinde menisküs hasarının hemen aynı işlemle tedavi edilebilmesidir. Özellikle sepet sapının yırtılması durumunda, menisküsün ayrılmış kısımlarının eklem alanından derhal çıkarılması da mümkündür.

Ek muayeneler:

X-ışını muayenesi

Ultrason muayenesi

Ultrason muayenesi (sonografi) sırasında doktor, menisküs çevresinde dizini sabit tutan bağların da hasar görüp görmediğini belirler. Diz eklemi efüzyonu ultrasonla da tespit edilebilir. Ultrason muayenesi standart bir muayene değildir ve yalnızca semptomlara bağlı olarak menisküs dışında daha fazla hasar oluşması muhtemelse gerçekleştirilir.

Hastalığın seyri ve prognoz

Hastalığın çeşitliliği nedeniyle genel bir prognoz mümkün değildir. Küçük hasarlar genellikle konservatif tedavi ve dinlenme ile kendi kendine iyileşir. Ancak özellikle sporcular ve bazı meslek grupları dizlerine o kadar fazla yük bindirmektedir ki, iyileşen bir menisküs yırtığının ardından her an menisküs hasarının tekrar ortaya çıkması mümkündür.

Menisküs yırtığının iyileşmesi ne kadar sürer?

Menisküs yırtığının ne kadar süreceği konusunda genel olarak geçerli bir prognoz yapmak mümkün değildir. Menisküs yırtığından etkilenen kişinin ne kadar süre hasta kalacağı, yırtığın boyutuna ve hasarın boyutuna bağlıdır. Menisküs yırtığı ameliyatından sonra, etkilenen kişinin tekrar dizlerinin üzerine ağırlık verebilmesi yaklaşık altı hafta sürer.

Önlemek

Etkilenen ve aktif spora dönmek isteyenler her zaman bir doktordan kişisel tavsiye almalıdır. Ağır vakalarda, menisküs yırtığı veya daha fazla menisküs hasarından kaçınmak için genellikle futbol oynamak veya kayak yapmak gibi yorucu sporlardan kaçınmak tavsiye edilir.