Bezafibrat: Etkileri, Uygulamaları, Yan Etkileri

Bezafibrat nasıl çalışır?

Bezafibrat ve diğer fibratlar, karaciğer hücrelerinde peroksizom proliferatörün aktive ettiği reseptörler (PPAR) olarak adlandırılan endojen haberci maddeler için belirli kenetlenme bölgelerini aktive eder. Bu reseptörler, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan genlerin aktivitesini düzenler.

Genel olarak, bezafibratın alımı öncelikle trigliseritleri düşürür. Aynı zamanda LDL değeri bir miktar azalmış, HDL değeri ise bir miktar yükselmiştir. Ayrıca fibratların diyabet, pıhtılaşma bozuklukları ve inflamasyon üzerinde de olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir.

Olayın Arka Planı

Farklı lipoprotein grupları vardır. En iyi bilinenleri LDL ve HDL'dir. LDL, kolesterolü ve diğer yağda çözünen maddeleri karaciğerden diğer dokulara taşırken, HDL ise ters yönde taşımayı gerçekleştirir.

Ancak trigliseritler (TG) tek başına veya diğer lipoproteinlerle kombinasyon halinde de yükseltilebilir. Bu özellikle şiddetli aşırı kilo (obezite), alkolizm ve tip 2 diyabet vakalarında yaygındır.

Sonuç olarak, doktor öncelikle dengeli, kalorisi azaltılmış bir diyet, kilo kaybı (fazla kilolu ise) ve egzersiz önerecektir. Bu önlemler yüksek TG'yi (yeterince) düşüremezse, bezafibrat gibi fibratlar reçete edilir.

Emilim, bozunma ve atılım

Bezafibrat gecikmeli salımlı tabletleri (sürekli salımlı tabletler) alırken, yaklaşık iki ila dört saat sonra kan seviyeleri tekrar yarıya düşer.

Bezafibrat ne zaman kullanılır?

Bezafibratın kullanım endikasyonları (endikasyonları) şunları içerir:

  • Eş zamanlı düşük HDL seviyeleri ile birlikte veya tek başına ciddi derecede yüksek trigliserit seviyeleri
  • Bir statin kontrendike olduğunda veya tolere edilmediğinde karışık hiperlipidemi (yüksek trigliserit ve LDL kolesterol seviyeleri)

Bezafibrat nasıl kullanılır?

Bezafibrat geciktirici olmayan tabletler (hemen salınım) şeklinde alınabilir. Normal dozaj günde üç kez 200 miligramdır. Öte yandan sürekli salınan tabletler de mevcuttur. Günde bir kez (sabah veya akşam) alınırlar (dozaj: 400 miligram bezafibrat).

Bezafibratın yan etkileri nelerdir?

Bezafibrat tedavisinin en sık görülen yan etkisi kandaki kreatinin seviyesinin yükselmesidir. Bu değerdeki aşırı bir artış, böbreklerin artık yeterince iyi çalışmadığını gösterebilir; bu durumda dozun azaltılması veya bezafibratın tamamen kesilmesi gerekir.

Özellikle kas ağrısı ve alerjik reaksiyonları tedavinizi yapan doktorunuzla görüşün.

Bezafibrat alırken nelere dikkat edilmelidir?

Kontrendikasyonlar

Bezafibrat aşağıdaki durumlarda alınmamalıdır:

  • Etkin maddeye veya ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık
  • Karaciğer hastalığı (yağlı karaciğer hariç)
  • Safrakesesi rahatsızlığı
  • Geçmişte fibrat aldıktan sonra fotoalerjik reaksiyon (güneş alerjisinin nadir bir şekli)
  • Böbrek fonksiyon bozukluğu (dozun azaltılmasını ve gerekirse bezafibratın kesilmesini gerektirir).
  • böbrek fonksiyon bozukluğu, ciddi enfeksiyon, yaralar gibi kas hastalığı (miyopati) riskini artıran eşlik eden durumlar varsa statinlerle kombinasyon halinde

Etkileşimler

Kolesterol düşürücü ilaç kolestiramin, bezafibratın bağırsakta emilimini engeller. Bu nedenle iki aktif bileşen en az iki saat arayla alınmalıdır.

Şeker hastalarında kan şekerini düşüren ilaçların (sülfonilüreler, insülin gibi) etkisi de bezafibratın etkisiyle artırılmaktadır. Bu nedenle doktorun diyabet tedavisini ayarlaması gerekebilir.

Bezafibrat, monoaminooksidaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri) ile birlikte alınmamalıdır. MAO inhibitörleri depresyon ve Parkinson hastalığında kullanılır.

Yaş Sınırlaması

Gebelik ve laktasyon

Verilerin sınırlı olması nedeniyle hamile ve emziren kadınlar bezafibrat kullanmamalıdır. Mümkünse bu hasta gruplarında kullanmaktan kaçının.

Bezafibrat içeren ilaçlar nasıl elde edilir

Bezafibrat etken maddesini içeren ilaçlar Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yalnızca reçeteyle satılmaktadır. İsviçre'de sadece geciktirici tabletler piyasada.

Bezafibrat ne zamandan beri biliniyor?

1987 yılında daha az yan etkiye sahip olan statinlerin piyasaya sürülmesinden bu yana, bezafibrat etken maddesini içeren preparatların kullanımı giderek azalmıştır.