Bevacizumab: Etkileri, Uygulama Alanları, Yan Etkileri

Bevacizumab nasıl çalışır?

Bevacizumab VEGF'yi (vasküler endotelyal büyüme faktörü) hedef alan monoklonal bir antikordur. Bu sayede bağlanma yeri (reseptör) ile etkileşimi engellenir. Sonuç olarak yeni kan damarlarının oluşumu (anjiyogenez) engellenir ve tümör büyümesi yavaşlar.

Normal (sağlıklı) hücreler sonunda bölünme yeteneklerini kaybederken, kanser hücrelerinde durum böyle değildir. Tümör hücreleri “ölümsüzdür”, yani tekrar tekrar bölünebilirler.

Büyüme için her tümör kendi kan kaynağına ihtiyaç duyar; çünkü hızlı doku çoğalması için özellikle kanla taşınan büyük miktarda besin ve oksijene ihtiyaç duyar. Bu amaçla, bağımsız olarak büyük miktarlarda haberci madde VEGF üretir ve bu, reseptörüne bağlandıktan sonra lokal kan damarlarının oluşumunu teşvik eder.

Emilim, bozunma ve atılım

Bevacizumab, bir infüzyon yoluyla doğrudan kan dolaşımına uygulanır. Aktif madde daha sonra hızla vücutta dağılır. Bevacizumab protein yapısına sahip olduğundan vücudun herhangi bir yerinde yavaşça parçalanabilir. Yaklaşık 18 ila 20 gün sonra antikor miktarı yarı yarıya azaldı.

Bevacizumab ne zaman kullanılır?

Bevacizumab'ın uygulama alanları (endikasyonları), aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli malign tümör türlerini içerir:

  • Meme kanseri (meme kanseri)
  • Akciğer kanseri (bronş kanseri)
  • Böbrek kanseri (böbrek hücreli karsinom)
  • Rahim ağzı kanseri (rahim ağzı kanseri)

Onaylanmış endikasyonlarının dışında, yani “etiket dışı kullanımda”, bevacizumab yaşa bağlı yaş maküla dejenerasyonu için verilmektedir. Bu amaçla etkin madde intravitreal olarak (doğrudan gözün camsı gövdesine) enjekte edilir.

Bevacizumab nasıl kullanılır?

Tolere edilebilirliğe bağlı olarak ilk infüzyon yaklaşık 90 dakika sürer. İyi tolere edildiği takdirde infüzyon süresi 30 dakikaya kadar kısaltılabilir.

Bevacizumab genellikle diğer kanser ilaçlarıyla birleştirilir: Bevacizumab, tümör büyümesinin engellenmesini sağlar. Diğer ilaçlar daha sonra tümörün ölmesine yardımcı olur. Bu, kanser tedavisinde çok mantıklı ve etkili bir kombinasyon sağlar.

Bevacizumabın yan etkileri nelerdir?

Diğer birçok kanser ilacının aksine bevacizumabın tolere edilebilirliği iyi olarak sınıflandırılabilir.

Bevacizumab sıklıkla, yani tedavi edilenlerin yüzde bir ila onunda, infüzyon yerinde ağrı, yorgunluk, halsizlik, ishal, karın ağrısı ve alerjik reaksiyonlar şeklinde yan etkilere neden olur.

Daha az sıklıkla mide-bağırsak kanaması, kan pıhtıları, hipertansiyon, kabızlık ve cilt değişiklikleri gelişir.

Kontrendikasyonlar

Bevacizumab aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

  • Aktif maddeye veya ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.
  • CHO (Çin hamsteri yumurtalık) hücre ürünlerine karşı aşırı duyarlılık (CHO hücreleri bevacizumab üretmek için kullanılır)
  • Gebelik

İlaç etkileşimleri

Bevacizumab belirli antikanser ilaçları (platin bileşikleri, taksanlar) ile birlikte uygulandığında enfeksiyonlar ve bazı kan sayımı değişiklikleri (nötropeni) daha sık görülür.

Bevacizumab'ın yanıt verme yeteneğini bozduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

Yaş Sınırlaması

Bevacizumabın çocuklarda ve 18 yaş altı adölesanlarda kullanımına ilişkin sınırlı veri mevcuttur. Bu nedenle, bu yaş grubundaki hastalarda, tedavinin faydası, tedaviyi yapan hekim tarafından her vakada bireysel riske göre değerlendirilmelidir.

Gebelik ve emzirme

Aktif bileşen potansiyel olarak anne sütüne geçebilir (anneden gelen doğal antikorlar gibi). Bu nedenle kadınların bevacizumab tedavisi görürken emzirmeyi bırakması ve tedaviden sonraki altı aya kadar emzirmekten kaçınması gerekir.

Bevacizumab ile ilaçlar nasıl alınır

Bevacizumab yalnızca sağlık profesyonelleri tarafından uygulanabilir. Kural olarak, infüzyonlar doğrudan doktora iletilir, böylece hastaların ilacı eczaneden kendileri sipariş etmeleri veya almaları gerekmez.

Bevacizumab ne zamandır biliniyor?

Bu arada bevacizumabın patentinin süresi dolmuş ve ilk biyobenzerler (taklit ürünler) piyasaya sürülmüştür.