Arter: Yapısı ve İşlevi

Venöz ve arteriyel

Atardamarlar kanı kalpten uzaklaştırır, toplardamarlar ise kalbe doğru taşır. Dolaşım sistemindeki iki tip damarın oranı çok farklıdır: Kan damarlarının çoğunluğunu yaklaşık yüzde 75 oranında oluşturan damarlarla karşılaştırıldığında, arterlerin sayısı yalnızca yüzde 20 civarındadır (kılcal damarlar yüzde beş). Vücudun her yerine dağılmışlardır ve genellikle damarların yakınında bulunurlar.

Venöz kan genellikle oksijen açısından fakir kanla ve arteriyel kan ise oksijen açısından zengin kanla eşittir. Ancak bu doğru değildir: çoğu atardamarın oksijen açısından zengin kan taşıdığı ve çoğu damarın ise oksijen açısından fakir kan taşıdığı doğrudur. Pulmoner arterler oksijeni giderilmiş kanı kalpten akciğerlere taşır ve burada soluduğumuz havadaki yeni oksijeni emer. Artık oksijen bakımından zengin olan kan, pulmoner damarlar yoluyla kalbe geri akar.

Arterler: Yapı

Arterlerin çapı, arterioller (en küçük arteriyel damarlar) için 20 mikrometre (μm) ile aort için (vücuttaki en büyük kan damarı) üç santimetre arasında değişir. Tüm arterlerin duvarı klasik üç katmandan oluşur: Intima, Media, Adventitia.

Bir arterin duvarı, her şeyden önce, damarlarda pek belirgin olmayan kalın orta tabaka ile karakterize edilir. Medya düz kas ve/veya elastik bağ dokusu içerir. Bu iki bileşenin oranı değişir, böylece elastik ve kaslı arter tipi ayırt edilebilir (ikisi arasındaki geçiş formlarına ek olarak):

Elastik tipteki arterler, ortamda özellikle çok sayıda elastik lif içerir. Bu tip damarlar, her şeyden önce kalbe yakın olan büyük damarları içerir, çünkü bunlar özellikle kalp kasının kasılması (sistol) ve gevşemesi (diyastol) arasındaki yüksek basınç dalgalanmalarına maruz kalırlar ve bunları telafi etmek zorundadırlar. Kas tipi arterlerin duvarı ise çok daha fazla düz kas içeren bir orta katmana sahiptir. Bu tür damarlar esas olarak organlarda bulunur. Duvarlarındaki kaslar aracılığıyla kan akışını kontrol edebilirler.

Bir bakışta çeşitli arterler

Vücuttaki önemli arterler

 • Aort (ana arter)
 • Pulmoner arter (pulmoner arter)
 • brakiyosefalik arter (brakiyosefalik gövde)
 • Şah damarı (arteria carotis communis)
 • Subklavyen arter (subklavyen arter)
 • Hepatik-gastrik arter (truncus coeliacus)
 • Mezenterik arter (Arteria mesenterica)
 • Renal arter (arteria renalis)
 • Ortak iliak arter (Arteria iliaca communis)
 • Üst kol arteri (brakiyal arter)

Şekilleri veya işlevleri bakımından özel arterler

 • Bariyer arter: Duvarındaki kasların (bronşlar, penis, klitoris) kasılması yoluyla kan akışını kesebilir.
 • Helisel arter (Arteria helicina): oldukça kıvrımlıdır, gerekirse uzayabilir (ereksiyon sırasında peniste)
 • Kollateral arter (vas collaterale): Bir arterin ikincil damarı; Bu ana arterin tıkanması durumunda alternatif bir yol görevi görür (bypass veya kollateral dolaşım)
 • Uç arter: teminat dolaşımı yok

Küçük atardamarlar

Tüm vücuda yeterli oksijen sağlamak için daha ince damarlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle arterler daha küçük damarlara, arteriollere ayrılır ve bunlar daha sonra kılcal damarlara bölünür. Kılcal ağ daha sonra venöz sisteme geçişi oluşturur.

Arteriyollerin çapı 20 ila 100 mikrometre (μm) arasında değişir. Arteriyollerin duvarında çok az düz kas (ince ortam) bulunur ve 40 ila 75 mmHg arasında, daha büyük arterlerden biraz daha düşük bir basınç vardır. Bu ince kırmızı damarlar gözlerin beyaz sklerasında açıkça görülmektedir.

Arter hastalıkları

Arteriyel damar hastalıkları genellikle ilerlemiş arteriyosklerozdan kaynaklanan tıkayıcı hastalıklardır: iç duvarlardaki birikintiler ve iltihaplanma, bir damarı daraltabilir (stenoz) veya hatta tamamen tıkayabilir, böylece oksijen tedarikini bozabilir (inme veya kalp krizi durumunda olduğu gibi).

Bunun nedeni, arteriyosklerotik olarak değiştirilmiş damar duvarlarında kan pıhtılarının kolayca oluşabilmesi ve bunun da bir damarı yerinde tıkaması (tromboz) veya kan akışıyla taşındıktan sonra vücudun başka bir yerinde (embolizm) oluşması olabilir.

Damar sertliği ve buna bağlı ikincil hastalıklar için risk faktörleri arasında obezite, egzersiz eksikliği, yüksek tansiyon, sigara içme ve yüksek kan lipit düzeyleri yer alır.

Bir arterin anormal kese veya iğ şeklinde genişlemesine anevrizma denir. Aniden yırtılabilir ve hayati tehlike oluşturabilir (örn. abdominal aortun yırtılması durumunda).