Argatroban: Etkileri, Kullanımları, Yan Etkileri

Argatroban nasıl çalışır?

Argatroban, ilgili enzim olan trombini inhibe ederek kanın pıhtılaşmasına müdahale eder; bu nedenle aktif bileşen, doğrudan bir trombin inhibitörüdür.

Trombin normalde damar hasarı veya kan dolaşımındaki yabancı cisimler tarafından aktive edilen enzimler tarafından aktive edilir. Daha sonra etkilenen bölgedeki fibrinojeni, ortaya çıkan kan pıhtısını bir arada tutan "yapıştırıcı" olan fibrine dönüştürür.

Argatroban, trombini inhibe ederek bu sürece müdahale eder. Bununla birlikte, yalnızca daha önce heparine bağlı trombositopeni (HIT) tip II olarak bilinen durumu yaşayan hastalarda kullanılır. Bu, antikoagülan heparin tedavisinin tehlikeli bir yan etkisi olarak tetiklenebilen bir trombosit eksikliği şeklidir.

Etkilenenlerde kanın pıhtılaşması engellenmez, ancak paradoksal olarak artar. Bu nedenle bu hastalara hiçbir durumda daha fazla heparin verilmemelidir, aksi takdirde kan dolaşımında çok sayıda kan pıhtısı oluşabilir ve damarları tıkayabilir. Bunun yerine antikoagülasyonu sürdürmek için Argatroban kullanılır.

Emilim, bozunma ve atılım

Argatroban ne zaman kullanılır?

Argatroban, heparine bağlı trombositopenisi (HIT) olan yetişkin hastalarda antikoagülan tedaviye ihtiyaç duyulduğunda kullanılır.

Tedavi süresi iki haftayı geçmemelidir. Bireysel vakalarda, tedavi tıbbi gözetim altında daha uzun süre verilebilir.

Argatroban nasıl kullanılır?

Antikoagülan Argatroban ticari olarak yalnızca bir infüzyon çözeltisinin hazırlanmasına yönelik konsantre olarak mevcuttur. Bu konsantre doktor tarafından seyreltildikten sonra infüzyon veya şırınga pompasıyla uygulanır. Uygulanan aktif maddenin miktarı hastanın kilosuna ve sağlık durumuna bağlıdır.

Tedavi sırasında pıhtılaşma değerleri yakından takip edilmelidir.

Argatroban'ın yan etkileri nelerdir?

Argatroban ile tedavi edilen on ila yüz kişiden birinde anemi, kanama, derin damarlarda kan pıhtılaşması, mide bulantısı ve purpura (deri altında toplu iğne başı büyüklüğünde kanamalar) şeklinde yan etkiler görülür.

Ayrıca enfeksiyonlar, iştah kaybı, düşük sodyum ve kan şekeri düzeyleri, baş ağrısı, baş dönmesi, görme ve konuşma bozukluğu, uyuşukluk, yüksek veya düşük tansiyon, çarpıntı ve diğer kalp sorunları gibi yan etkiler de zaman zaman gelişebilir.

Argatroban kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Kontrendikasyonlar

Argatroban aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

  • Etkin maddeye veya ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık
  • kontrolsüz kanama
  • şiddetli karaciğer yetmezliği

İlaç etkileşimleri

Argatroban diğer antikoagülanlarla (ASA/asetilsalisilik asit, klopidogrel, fenprokumon, varfarin, dabigatran gibi) birlikte verilirse kanama riski artabilir. Bu aynı zamanda ASA'nın analjezik, ibuprofen ve diklofenak (diğer analjezikler) olarak kullanımı için de geçerlidir.

Argatroban aktif maddesini içeren infüzyon preparatları, çözünürlüğü arttırmak için etanol (içilebilir alkol) içerir. Bu nedenle karaciğer hastaları, alkolikler, epileptikler ve bazı beyin hastalıkları olan hastalar için olası bir sağlık riski oluştururlar. Ayrıca metronidazol (antibiyotik) ve disülfiram (alkol bağımlılığı ilacı) ile etkileşimler de göz ardı edilemez.

Yaş kısıtlaması

Argatroban'ın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımına ilişkin veriler sınırlıdır. Dozaj konusunda herhangi bir öneri yapılamaz.

Gebelik ve laktasyon

Argatrobanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Radyoaktif işaretli argatroban içeren kemirgenlerde yapılan hayvan çalışmaları anne sütünde birikme olduğunu göstermiştir. Güvenlik nedeniyle emziren annelerde kullanılması önerilmez. Gerekirse tedavi süresince emzirmeye ara verilmelidir.

Argatroban içeren ilaçlar nasıl elde edilir

Argatroban, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yalnızca reçeteyle satılmaktadır, ancak yatarak tedavi ortamında doktor gözetiminde kullanılması gerektiğinden reçeteyle reçete edilmemektedir.

Argatroban ne zamandır biliniyor?

Antikoagülan Argatroban ilk olarak 1990 yılında Japonya'da onaylandı. On yıl sonra ilaç, HIT hastalarında kan pıhtılarının tedavisi için Amerika Birleşik Devletleri'nde onay aldı.

2002 yılında onay, daha önce HIT geçirmiş veya risk altında olan hastaları kapsayacak şekilde genişletildi. Almanya ve Avusturya'da argatroban aktif maddesini içeren ilk ürün 2010 yılında onaylandı. Bunu 2014 yılında İsviçre'de onay aldı.