Ayak Bileği Bağ Yırtığı: Belirtileri ve Tedavisi

Kısa bir bakış

 • Semptomlar: ağrı, şişlik, morarma, hareket kısıtlılığı ve yürüme zorluğu
 • Tedavi: Hareketsizleştirme (atel, bandaj), soğutma, kompresyon (basınçlı bandaj), yükseltme, ağrı kesici ilaç, fizyoterapi, ameliyat
 • Prognoz: Erken tedavi ile iyileşme şansı iyidir. Eforla ağrı gibi geç etkiler tedaviye rağmen sıklıkla ortaya çıkar.
 • Muayene ve teşhis: Eklemin palpasyonu, eklem fonksiyon testleri, röntgen muayenesi, manyetik rezonans görüntüleme (MRI).
 • Nedenleri ve risk faktörleri: Spor ve trafik kazaları, tek taraflı ve ayak bileğine aşırı yüklenme; Ayakta daha önce meydana gelen yaralanmalar, bazı sporlar ayak bileğinin burkulması riskini artırır.
 • Önleme: Sabit ve uygun ayakkabı, kas ve denge antrenmanı, spor öncesi ısınma, destekleyici bandaj veya bantlar

Ayakta yırtık bağ nedir?

Ayaktaki bağların yırtılması, özellikle spor sırasında oldukça sık görülür. Ayak bileğine çok fazla kuvvet uygulanırsa bir veya daha fazla bağ kısmen veya tamamen yırtılır. En sık etkilenenler, ayak bileğinin işlevi için çok önemli olan ayak bileği eklemindeki bağlardır.

Ayak bileği eklemleri ve bağları

Alt ayak bileği eklemi (USG) ve üst ayak bileği eklemi (OSG) arasında ayrım yapılır.

Ayak bileği kemiğinin yanı sıra diğer tarsal kemikler ve kalkaneus alt ayak bileği ekleminin yapısında yer alır.

Çeşitli bağlar her iki eklemi de stabilize eder ve hareketlerini sınırlandırır. Bu şekilde çıkıkların önüne geçilebilir.

Ligamentler üç parçalı dış bağ (ligamentum collaterale laterale), dört parçalı iç bağ (ligamentum deltoideum veya deltoid bağ) ve sindesmoz bağından oluşur. Ayakta bir bağ yırtıldığında bu bağlardan bir veya birkaçı yaralanır.

Dış bağ yırtığı

Dış bağ yırtığı, ayak bileği eklemini dış tarafa sabitleyen üç yan bağdan bir veya daha fazlasının yaralanmasını içerir. Bu genellikle spor kazalarında veya çok yüksek topuklu ayakkabılar giyildiğinde meydana gelir.

Dış ayak bileğindeki ağrı, dış bağın yırtıldığını gösterir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Dış bağ yırtığı makalesinde okuyabilirsiniz.

İç bağ yırtığı

Ağrı medial malleolde daha lokalize ise, medial bağda (deltoid bağ) yırtık olabilir. Tibiadan tarsal kemiklere kadar uzanan dört farklı bölümden oluşur.

Çok daha yaygın olanı, diz eklemindeki medial kollateral ligamanı da içeren medial kollateral ligamanın yırtılmasıdır.

Dizin lateral medial bağının yırtılması hakkında daha fazla bilgiyi İç Bağ Yırtılması makalesinden öğrenebilirsiniz.

Sindesmoz bağ yırtığı

Ayak bileği kemiğinin yanı sıra diğer tarsal kemikler ve kalkaneus alt ayak bileği ekleminin yapısında yer alır.

Çeşitli bağlar her iki eklemi de stabilize eder ve hareketlerini sınırlandırır. Bu şekilde çıkıkların önüne geçilebilir.

Ligamentler üç parçalı dış bağ (ligamentum collaterale laterale), dört parçalı iç bağ (ligamentum deltoideum veya deltoid bağ) ve sindesmoz bağından oluşur. Ayakta bir bağ yırtıldığında bu bağlardan bir veya birkaçı yaralanır.

Dış bağ yırtığı

Dış bağ yırtığı, ayak bileği eklemini dış tarafa sabitleyen üç yan bağdan bir veya daha fazlasının yaralanmasını içerir. Bu genellikle spor kazalarında veya çok yüksek topuklu ayakkabılar giyildiğinde meydana gelir.

Dış ayak bileğindeki ağrı, dış bağın yırtıldığını gösterir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Dış bağ yırtığı makalesinde okuyabilirsiniz.

İç bağ yırtığı

Ağrı medial malleolde daha lokalize ise, medial bağda (deltoid bağ) yırtık olabilir. Tibiadan tarsal kemiklere kadar uzanan dört farklı bölümden oluşur.

  Çok daha yaygın olanı, diz eklemindeki medial kollateral ligamanı da içeren medial kollateral ligamanın yırtılmasıdır.

 • Dizin lateral medial bağının yırtılması hakkında daha fazla bilgiyi İç Bağ Yırtılması makalesinden öğrenebilirsiniz.
 • Sindesmoz bağ yırtığı
 • Yükseltme: Yaralı ayağı kalp seviyesinin üzerine konumlandırın.

Gerekirse ibuprofen gibi steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) grubundan ağrı kesiciler ağrının hafifletilmesine yardımcı olacaktır.

Olası iltihaplanma ve şişliği durdurmak için bu önlemlere yaklaşık üç gün devam edilmelidir. Yaralı ayağı dinlendirmek için koltuk değnekleri genellikle normal yürüyüş tekrar mümkün olana kadar yardımcı olur.

Doktorlar genellikle ayağın tamamen hareketsiz hale getirilmesini yalnızca ayaktaki üçüncü derece yırtık bağ durumunda önermektedir. Ancak ikinci derece yaralanmalarda stabilizasyon için atel (ortez) veya elastik bandaj (bandaj) faydalıdır.

Fizyoterapi / fizyoterapi

Uzmanlar fizik tedaviye ilk haftadan itibaren başlanmasını öneriyor. Akut ağrı azaldığında ağırlık yüklemeden basit egzersizler yapılabilir. Daha sonra yükü yavaşça artırın.

Ortez takmak antrenman sırasında aşırı hareketleri önler ve ek destek sağlar. Hem dengenizi hem de kaslarınızı çalıştırın.

Cerrahi tedavi

Sadece nadir durumlarda ayaktaki yırtık bir bağ üzerinde ameliyat yapılır. Daha ciddi yaralanmaları olan kişiler veya özel ihtiyaçları olan profesyonel sporcular için cerrahi genellikle gereklidir.

Ayaktaki yırtık bir bağın iyileşmesi ne kadar sürer?

Ayaktaki bağ yırtığı veya olası çalışamama durumunda iyileşme sürecinin ne kadar süreceği büyük ölçüde yaralanmanın ciddiyetine bağlıdır. Ayrıca tedavinin ne zaman ve yapılıp yapılmadığı da önemlidir. Çoğu durumda, tam iyileşme için altı hafta veya daha fazla süre gerekir.

Yırtık bir bağın başlangıçtaki şiddetli ağrısı genellikle iki hafta boyunca önemli ölçüde azalır. Ancak etkilenenlerin yaklaşık üçte biri bir yıl sonra hala ağrı bildiriyor. Genellikle belirli hareketlerle bağlantılı olarak ortaya çıktığı için doktorlar buna stres ağrısı adını verir.

Ayaktaki bağ yırtılmasının olası bir sonucu, özellikle sindesmoz bağ yırtıkları, etkilenen bağın (kısmi) ossifikasyonudur (heterotopik ossifikasyon). Bu bazen kalıcı hareket kısıtlamalarına yol açar.

Bu nedenle doktorlar, ayaktaki bir bağın yırtılmasından sonra spora ancak basınç ağrısının azalması ve hareket kabiliyetinin yeniden kazanılmasından sonra devam edilmesi gerektiğini önermektedir. Bu, tüm tipik spor hareketlerinin tekrar mümkün olması ve eklemin stabil olması gerektiği anlamına gelir.

Ayaktaki bağ yırtığı nasıl teşhis edilir?

 • Kaza nasıl oldu?
 • Yaralanmadan sonra yürüyebildiniz mi?
 • Ağrın var mı? Her zaman mı yoksa yalnızca belirli durumlarda mı?
 • Tam olarak neresi acıyor?
 • Daha önce benzer yaralanmalar yaşadınız mı?
 • Şeker hastalığı gibi kronik hastalıklarınız mı var?

Bunu fizik muayene takip eder. Doktor yaralı ayağı muayene eder ve diğer şeylerin yanı sıra, yaralanan bölgedeki duruş, şişlik, morarma ve diğer bulguların hafifletilmesine bakar.

Daha sonra etkilenen bölgenin kan akışını, hareketini ve hassasiyetini (kan akışı, motor fonksiyon ve hassasiyet, DMS) kontrol eder. Ağrı noktalarını belirlemeye çalışırken ayağı ve bacağın alt kısmını elle muayene ediyor.

Etkilenen kişi için hangi hareketlerin mümkün olduğunu kontrol etmek ve diğer bacağa göre ne kadar fonksiyonun sınırlı olduğunu bulmak için bacak hareket ettirilir. Bacağının doktorun yaptığı hareket (pasif) ile hastanın kendi kas kuvvetinin yaptığı hareket (aktif) arasında karşılaştırma yapılır.

Ayağın dışa veya içe doğru bükülmesi ağrıyı tetikliyorsa bu, ayak bileği bölgesindeki bağın yırtıldığının göstergesidir.

Mümkünse doktor etkilenen kişinin yürüyüşünü gözlemler. Yürüyüş tipi, malpozisyonlar ve hareket kalıpları hakkında önemli bilgiler sağlar ve böylece ayaktaki olası yırtık bağ hakkında daha fazla kanıt sağlar.

Görüntüleme

Eklem şiş değilse, morarma yoksa ve muayeneler ağrıya neden olmuyorsa genellikle görüntülemeye gerek kalmaz. Ayaktaki yırtık bir bağ için hala çok nadiren stres röntgeni çekiliyor. Bu durumda doktor ayağın stres pozisyonunda röntgenini çeker.

Ayaktaki yırtık bir bağ tedaviye rağmen uzun süre (altı hafta veya daha fazla) ağrıya neden oluyorsa manyetik rezonans görüntüleme (MRG) faydalıdır.

Ayaktaki yırtık bağlar: sınıflandırma

Muayene sonuçlarına göre doktor, yırtık bağın farklı şiddet derecelerini ayırt eder.

 • Derece I: Yalnızca mikroskobik olarak görülebilen yırtıklarla birlikte hafif bağ gerilimi. Hafif şişlik, hafif ağrı. Eklem stabildir ve çok az ağrıyla yürümek mümkündür.
 • Derece II: En az bir bağ önemli ölçüde yırtılmıştır. Semptomlar derece I'e göre daha şiddetlidir. Hareket aralığı sınırlıdır.
 • Derece III: Birden fazla bağın tutulumuyla birlikte ayağın tam bağ yırtılması. Şiddetli semptomlar; yürümek genellikle imkansızdır. Ayağın fonksiyonu önemli ölçüde bozulur.

Ayaktaki bağ yırtığı nasıl oluşur?

Medial ligamanın yırtılması çoğunlukla ayak bileğinin bükülmesi sırasında meydana gelen travmadan kaynaklanır. Ayak bileği eklemi özellikle spor yaparken, engebeli veya kaygan yüzeylerde yürürken veya koşarken burulur.

Sindesmoz bağının yırtılması genellikle bir spor kazasının parçası olarak diğer oyuncularla temas veya çarpışma sırasında meydana gelir. Bu tipik olarak ayağın yukarıya doğru bükülmüş (dorsofleksiyonlu) dış rotasyonunun artmasına neden olur. Dorsofleksiyon, ayağın yukarı doğru hareketini tanımlamak için kullanılan terimdir.

Sindesmoz bağ yırtığı için en önemli risk faktörü Amerikan futbolu, lakros ve futbol gibi agresif rekabetçi sporlar oynamaktır. Erkeklerin sindesmoz bağ yırtığından etkilenme olasılığı kadınlara göre üç kat daha fazladır.

Ayakta bağ yırtılması nasıl önlenebilir?

Ayağındaki bağ yırtılan bir kişinin aynı bölgenin yeniden yaralanma riski neredeyse beş kat fazladır. Kasların (bacaklarda da) düzenli olarak çalıştırılması ve esnetilmesi önleyici etkiye sahiptir.

Sallanma tahtası üzerinde denge eğitimi de faydalıdır: bacak kaslarının koordinasyonunu geliştirir. Ayak bileğine uygulanan ortezler, bandajlar veya bantlar da ayaktaki bağların yeniden yırtılmasını önlemeye yardımcı olabilir.