Anjiyografi: Tanımı, Nedenleri, Prosedürü

Anjiyografi nedir?

Anjiyografi, damarların röntgen, manyetik rezonans görüntüleme veya bilgisayarlı tomografi yardımıyla görünür hale getirilmesi ve anjiyogram adı verilen bir görüntüde görüntülenmesi amacıyla kontrast madde ile doldurulduğu radyolojik bir incelemedir. İncelenen gemilerin türüne bağlı olarak bir ayrım yapılır:

  • Arterlerin anjiyografisi (arteriografi)
  • Damarların anjiyografisi (flebografi)
  • Lenfatik damarların anjiyografisi (lenfografi)

Anjiyografiyi ne zaman yapıyorsunuz?

Anjiyografi: Kalp

Kalp anjiyografisine koroner anjiyografi de denir. Koroner arter hastalığının veya kalp krizinin bir parçası olarak değişebilecek veya bloke olabilecek koroner arterleri görselleştirir. Ayrıca kalbin iç boşluklarını görselleştirip boyutlarını ve işlevlerini değerlendirebiliyor.

Anjiyografi: Göz

Anjiyografi: Beyin

Serebral anjiyografi (lat. Cerebrum = beyin), beyindeki kan damarlarının yanı sıra boynu besleyen damarları da görselleştirmek için kullanılır. Bu, örneğin beyin tümörü, beyin kanaması veya kranyal bölgede damar hastalıkları şüphesi varsa yapılır.

Anjiyografi: bacaklar

Kontrast maddeye karşı intolerans varsa bacaklara da CO2 anjiyografi yapılabilir. Bu durumda kontrast ortamının yerini karbondioksit alır.

Anjiyografi sırasında ne yapılır?

Gerçek muayeneden önce doktorunuz tıbbi geçmişinizi alacak ve işlemin risklerini ve faydalarını açıklayacaktır. Ayrıca kan değerleriniz de ölçülecektir.

Son olarak kateter çıkarılır ve giriş bölgesine basınçlı bir pansuman uygulanır.

Özel bir form, görüntülerin kontrast dağıtımından önce ve sonra alındığı dijital çıkarma anjiyografisidir (DSA). Bir bilgisayar her iki görüntüdeki aynı alanları kaldırır. Geriye kontrast maddeyle doldurulmuş damarlar kalıyor, böylece bunlar özellikle açıkça görülebiliyor.

Uçuş süresi MR anjiyografisi (TOF anjiyografisi), kontrast madde gerektirmez çünkü burada görüntüler, taze akan kanın mıknatıslanmasıyla oluşturulur. Bu, hemoglobinin (demir içeren kırmızı kan pigmenti) oksijenle yüklendiğinde veya oksijenle yüklendiğinde farklı manyetik özelliklere sahip olmasından yararlanır. TOF anjiyografi özellikle kafatasındaki damarların incelenmesi gerektiğinde kullanılır.

Anjiyografi nispeten basit bir incelemedir. Kontrast madde enjekte edildiğinde ağızda sıcaklık hissi veya hoş olmayan bir tat oluşabilir. Bu zararsız yan etkiler enjeksiyondan hemen sonra ortadan kaybolur.

Damar delinmesi kanamaya, morarmaya, tromboza (oluşum yerindeki kan pıhtısı nedeniyle damar tıkanması) veya emboliye (başka bir yerde oluşan kan pıhtısı nedeniyle damar tıkanması), damar yaralanmasına veya enfeksiyona yol açabilir.

Anjiyografi sonrasında nelere dikkat etmeliyim?