Agnozi: Nedenleri, belirtileri, formları, tedavisi

Kısa açıklama

 • Agnozi nedir? Agnozide, algının korunmasına, duyu organının sağlam olmasına ve dikkat ve entelektüel yeteneklerin bozulmamasına rağmen etkilenen kişi artık duyusal uyaranları tanıyamaz.
 • Nedenleri: örneğin felç, beyin tümörü, beyin apsesi veya art arda beyin dokusunun öldüğü hastalıklar (Alzheimer hastalığında olduğu gibi) nedeniyle beynin belirli loblarında hasar.
 • Belirtiler: Agnozinin türüne bağlı olarak; örneğin görüleni tanımlayamama (görsel agnozi) veya sesleri tanıyamama (işitsel agnozi).

Agnozi: Tanım

Agnozide, algının kendisi korunmasına rağmen etkilenen kişi artık duyusal uyaranları tanıyamaz. Böylece hem duyu organları düzgün çalışır hem de herhangi bir zihinsel bozukluk (demans gibi) oluşmaz. Bunun yerine agnozi, örneğin felç sonucu bilgi işlemedeki bir bozulmaya dayanır. Nispeten nadirdir.

Agnozi formları

 • Prosopagnozi, renk agnozisi gibi özel formlarla görsel agnozi
 • dokunsal agnozi
 • mekansal agnozi
 • koku agnozisi
 • işitsel agnozi
 • otopagnozi
 • , HA

Agnozi: nedenleri ve olası hastalıklar

Agnozi, beynin belirli loblarındaki hasardan kaynaklanır: Oksipital, Parietal veya Temporal loblar – hepsi serebrumun bir parçasıdır. Örneğin, görsel agnozi, görevleri görsel bilgi işlemeyi de içeren serebrumun en arka kısmı olan oksipital lobun hasar görmesinden kaynaklanır. Bunun aksine, akustik agnozi, işitme için vazgeçilmez olan arka temporal loblar (temporal lob) bölgesindeki hasardan kaynaklanmaktadır. Ototopagnozi parietal lobun yaralanmasından kaynaklanır.

Beyin hasarının olası nedenleri şunlardır:

 • Kafa yaralanması
 • Inme
 • Beyin tümörü
 • Beyin apsesi
 • Beyin dokusunun ilerleyici bozulmasıyla seyreden hastalıklar (Alzheimer hastalığı gibi)

Agnozi: belirtiler

görsel agnozi

Görsel veya optik agnozi (ruh körlüğü olarak da bilinir) durumunda, etkilenen kişi optik algıları optik anılarla ilişkilendiremez. Bu, hastanın bir nesneyi (nesne, yüz vb.) görebildiği ancak tanıyamadığı anlamına gelir. Ancak örneğin nesneyi duyabiliyorsa veya ona saldırabiliyorsa onu tanıması mümkündür.

Görsel agnozi aşağıdaki gibi farklı alt türlere ayrılır:

 • Prosopagnozi (yüz körlüğü): Etkilenen bireyler tanıdık yüzleri (aile üyelerinin, arkadaşların vb.) tanıyamaz ve ayırt edemez. Bunun yerine bireyleri tanımlamak için diğer özelliklere (ses, kıyafet, jestler vb.) güvenmek zorundalar.
 • çağrışımsal agnozi: Burada etkilenen kişi bir nesnenin (çekiç gibi) şeklini ve biçimini tanır, ancak anlamını bilmez. Yani çekicin ne işe yaradığını bilmiyor.
 • Renk agnozisi: Etkilenen kişiler renkleri algılayabilir ancak tanıyamaz ve isimlendiremez. Agnozinin bu biçimi, etkilenen bireylerin tek tek veya tüm renkleri algılayamadığı bir durum olan renk körlüğü ile karıştırılmamalıdır.

dokunsal agnozi

Dokunsal agnoziye stereoagnozi, astereognozi veya dokunsal körlük de denir. Dokunma duyusunun normal çalışmasına rağmen, bir şeyi yalnızca palpasyonla veya dokunarak (görsel kontrol olmaksızın) tanımlayamama olarak anlaşılmaktadır. Bu nedenle etkilenen kişi, tek başına dokunarak ve elle dokunarak nesne ve malzemeleri tanıyamaz ve isimlendiremez.

Uzaysal agnozi

Bu tanıma bozukluğu türünde kişi kendisini uzayda veya kendi bedeninde yönlendiremez.

Koku agnozisi

işitsel agnozi

İşitsel agnoziye ruhun sağırlığı da denir. Etkilenen kişinin işitme duyusunun sağlam olmasına rağmen sesleri veya tonları tanımlayamaması veya bunları bağlam içinde tanıyamaması ile karakterize edilir. Örneğin yan odada telefon çaldığında bunu duyar ama telefon zili olduğunu tanıyamaz. Ya da bireysel tonları duyabiliyor ama onları melodi olarak kendi bağlamlarında tanıyamıyor.

otopagnozi

Ototopagnozide, yüzey hassasiyeti sağlam olmasına rağmen etkilenen kişi kendi vücut kısımlarını bulup isimlendiremez ve cilt uyaranlarını kendi vücudunda doğru bir şekilde konumlandıramaz.

, HA

Agnozi: Ne zaman doktora başvurmalısınız?

Agnozi yeniden ortaya çıkarsa, bu, beyin fonksiyonunun bozulduğunun bir uyarı sinyalidir. Sebep felç ise, derhal bir doktor tarafından tedavi edilmesi gereken acil bir durumdur!

Agnosia: Doktor ne yapar?

Agnoziyi teşhis etmek için doktor etkilenen duyu alanına bağlı olarak çeşitli testler ve muayeneler yapacaktır. Örneğin, görsel agnoziden şüpheleniliyorsa, hastadan çeşitli nesneleri (kalem, kitap vb.) adlandırmasını veya bunların kullanımını göstermesini isteyecektir. Prosopagnoziyi tespit etmek için hastaya, isimlendirme amacıyla akrabalarının veya tanınmış şahsiyetlerin fotoğrafları sunulur.

Bu tür testlere hazırlanırken doktor, hastanın talimatlarını anladığından ve örneğin otopagnozide sıklıkla olduğu gibi ek bir afazi (konuşma bozukluğu) olmadığından emin olmalıdır. Hasta kendini ifade etmekte ve karşıdakinin söylediklerini anlamakta zorluk çekiyorsa bu durum test sonucunun yanlış olmasına neden olabilir.

Agnozi gerçekten mevcutsa nedeninin açıklığa kavuşturulması gerekir. Beynin, örneğin bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yoluyla görüntülenmesi yardımcı olabilir. Bu şekilde örneğin bir tümör veya beyin kanaması gibi yer kaplayan süreçler, beyin hasarının ve dolayısıyla agnozinin nedeni olarak belirlenebilir.

Agnozi tedavisi

Öte yandan agnozi tedavisi, hastaların günlük yaşamlarını engelleriyle birlikte yaşamalarını mümkün olduğunca kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Örneğin mesleki terapistler ve konuşma terapistleri, etkilenenlere eksikliklerini telafi etmenin yollarını gösterebilir. Örneğin, prosopagnozisi (yüz körlüğü) olan bir hasta, insanları yüzlerinin dışındaki saç rengi, saç modeli, ses veya yürüyüş gibi özelliklerine göre tanıma eğitimi alır.

Agnosia: Kendi başınıza yapabilecekleriniz

Her durumda akrabalar büyük bir destek olabilir. Agnozik hastayı etkili bir şekilde nasıl destekleyebileceklerini ilgili doktor veya terapistle tartışmak en iyisidir.